ให่เพิ่นสาหล่า-นิทานก้อม

มีผัวเมียคู่หนึ่ง ผัวไปเฮ็ดนาอยู่บ่ไกลเฮียนเจ้าของซำใด๋ พอฮ้องเอิ้นกันได้ฮู่ยิน

บ่าวหำ นามันกะอยู่ติดกันนั่นหละ มันวางแผนลามกสุดๆ เลย คือว่า มันสิเฮ็ดสาวสี เมียทิดห่อยหมู่เพิ่น ผู้ออกไปเฮ็ดนาอยู่ใกล้กัน บ่าวหำมันคึดอยู่โดนเติบก็คึดวิธีได้ มันแกล้งลืมเอาไถมาซั่นเถาะ มันกะเลยบอกทิดห่อยว่า
“ทิดห่อย เฮาลืมเอาไถมานำ เฮายืมไถโตได้บ่”

ทิดห่อย… “เอาโลดเด้อ อยู่เฮียนเฮานั่นล่ะ”

บ่าวหำเพิ่นกะย่างไปบ้านทิดห่อย พอไปฮอดกะพ้อสาวสีเมียทิดห่อยอยู่เฝ้าเฮียน กะเลยว่า
“ทิดห่อยให้ข่อยมาเฮ็ดเจ้าเทือหนึ่งเด๊”

สาวสี…. “แม่นบ่ ข่อยบ่เซื่อเจ้าดอก”

บ่าวหำ…. “บ่เซื่อ เจ้ากะฮ้องถามทิดห่อยเบิ่งตี๊ล่ะ ว่าเพิ่นให้ข่อยบ่”

สาวสี(ฮ้องอย่างแฮง)…. “อ้ายทิดดด”

ทิดห่อย(ฮ้องตอบ)…. “แม่นหยังงง”

สาวสี.(ฮ้องถามผัว)…. “อ้ายทิด เจ้าให้บ่าวหำอีหลีบ้อ”

ทิดห่อย(เพิ่นเข่าใจว่าให้ไถกะเลยฮ้องบอกว่า)….
“เออ.ให้เพิ่นสาหล่า”

งานนี้สาวสีเมียทิดห่อย เสียท่าถืกบ่าวหำเฮ็ดเรียบร้อย…

มีผู้ฟังนิทานก้อมผู้หนึ่งถามว่า “เอ้า…แล้วทิดห่อยผัวเพิ่นเด๊ สิเฮ็ดจังใด๋”

ผู้เว่านิทานก้อมกะเลยตอบว่า…”จักแหล่ว นิทานมันจบแล้ว” …