เคยเดินไปร้องไห้ไปบ่ ถ้าเคยให้จำไว้

เคยเดินไปร้องไห้ไปบ่ ถ้าเคยให้จำไว้