หัดยินดีกับคนอื่นบ้าง ไม่ใช่จะนินทา

หัดยินดีกับคนอื่นบ้าง ไม่ใช่จะนินทา