ย่านคุณนายบ่แน่จริง-นิทานก้อม

ย่านคุณนายบ่แน่จริง-นิทานก้อม

ณ ตลาดหมู่บ้านชนบท คุณนายท่านนายอำเภอออกมาเที่ยวชมตลาด มาถึงแผงอ้ายทิดมากขายกล้วย มีกล้วยเหลืออยู่ 3 หวี เพิ่นขายหวีละ 2 บาท 3หวีก็เป็นเงิน 6 บาทแมนบ่

บาดนี่ คุณนายนายอำเภอเพิ่นอยากสิซื้อกล้วยเนาะ กะเลยถามราคาเบิ่ง ทิดมาก บอกว่า

“เบิ๊ดนี่ 6 บาท คะราบคุณนาย”

คุณนายกะเลยต่อราคาว่า

“ฉันให้สี่เอาไหม”

ทิดมากกะเลยทั้งสงสัยทั้งตกใจทั้งเห็นคุณนายผู้งามหลายกะเลยเข่าใจว่าเพิ่นสิให้จังว่าตี้ กะเว่าบ่แฮงซำใด๋ดอกว่า

” โอย.ย่านคุณนายบ่แน่น้าคะร้าบ”