พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนบ่อต่อกะแตน

พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนบ่อต่อกะแตน

เดือนสามค้อย พ่อเถ่ากับลูกเขยไปถางไฮ่ พ่อเถ่านุ่งผ้าแพด้าม ย่าง
ออกก่อน ลูกเขยสูบยาย่างนำก้น ไปไก้สิฮอดไฮ่ มีขอนไม้ขวงทางอยู่

พ่อเถ่าย่างข่วม ลูกเขยเหลียวเห็นไข่หำ กะเลยเอาไฟกอกยาจี้ พ่อเถ่าเต้นโด่งฮ้องบอกลูกเขยว่า

“หยุด บักทิดมึงอย่าฟ้าวข่วมมา บ่อต่อกะแตนล่ะวะ ระวังๆ”

5555