ผู้เฒ่าได้เมียสาว-นิทานก้อม

ผ

ฮักเมียหลายเด้ผู้เฒ่าได้เมียสาวซำน่อยเนียะ เมียสิเฮ็ดอีหยังเป็นสิ่งดีไปเบิดเลยบ่เคยเคียดบ่เคยโกรธ เมียเพิ่นหัวกะเป็นสาวซำน้อยแถมผู้งามอีก เพิ่นอยากเฮ็ดให้ผัวเฒ่าเคียด กะเลยเฮ็ดจังซี่ละ

นึ่งข้าวดิบ… ผัวเฒ่า…..หย่ำมันดีน๊อหล่า

ปิ้งเขียดไหม้ …ผัวเฒ่า…..หอมดีน๊อหล่า

แกงเค็ม… ผัวเฒ่า…..ฮู่จักเขียมเอาไว้กินได้หลายมื่อน๊อหล่า

บ่เคยเคียดจักเทือ มีมื่อหนึ่ง ผัวเฒ่าเพิ่นเฝ้าเมียเพิ่นตำหมากหุ่ง เมียเพิ่นกะว่าสิเฮ็ดเส่นให้ผัวเฒ่ากินเผ็ด ๆ ใส่หมากพริกกาละมังหนึ่งพุ่น ผัวเพิ่นเห็นเพิ่นตกใจ แต่เพิ่นกะเอาใจเมียเด้ เพิ่นว่า….

“ซ่างมาเป็นตาแซบแท่..คือสิหวานหลายน๊อหล่า”

เมียเพิ่นใจฮ่ายหลาย เอาสากกะเบือฟาดต้นคอผัวแฮงเติบ…ผัวะ !!!

ผัวเฒ่า…..”โฮะ….หั่นเป็นเด็กน้อยฮ้องไห้แล้วเด้เนี่ยะ……..น๊อหล่า” …

ก้ากๆๆ สมน้ำหน้า ผู้เฒ่าหัวงู

5555 ตลกไหม นิทานก้อม อีสาน เรียบเรียงโดย esanstory.com