บ่ได้งามดอก แต่ตำบักหุ่งแซบ

บ่ได้งามดอก แต่ตำบักหุ่งแซบ