นกเถิด เถิด เถิด-นิทานก้อม

มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่ง อยู่นำกันมาโดนแล้ว ผู้เมียกะเกิดอาการอยากลองของใหม่ๆ
จึงลักผัวมีชู้ โดยนัดกับชายชู้ว่าถ้ามาฮอดแล้วให้ไปถ่าอยู่ป่ากล้วยหลังบ้าน ละกะฮ้องให้สัญญาณว่า “นกเถิด เถิด เถิดๆ”กะจะลงไปหา จึ๊กๆ กัน
มื้อต่อมาพอได้ยินเสียง “นกเถิด เถิด เถิดๆ”ฮ้อง ผู้เมียได้ยินกะฟ่าวลงหากินทันที
เผิ่นกะเฮ็ดจั่งสิมาได้ระยะหนึ่ง บ่านนี้ผู้ผัวกะเลยสงสัยว่าเมียจะของไปไส
กะเลยสังเกตเบิ่งว่าผู้เมีย นี่สิหายไปยามได้ยินเสียง”นกเถิด เถิด เถิดๆ”
กะเลยทำท่านอนหลับ คราวหนึ่งกะได้ยินเสียงนกฮ้องอีก
ซืมตาแนมเบิ่งกะเห็นเมียจะของฟ้าวย่างลงเฮือนไป
จั่งค่อยลุกหลอยหลังนำก้นไปกะเห็นเมียจะของกำลัง จึ๊กๆๆ กับชายชู้
เผิ่นสูนหลายเลยฟ่าวแล่นเมือบ้านไปลี้ถ่าอยู่ใต้บันได
ทางผู้เมียพอเสร็จภารกิจแล้วกะย่างยิ้มสิสึ้นเมือเฮือน
พอกำลังขึ้นบันไดผู้ผัวที่ลี้อยู่ใต้บันได กะเอากะบอง(ไต้)จุดไฟซั่ว(ทิ่ม)เข้า
ไปในซิ่นผู้เมีย(สมัยนั้นบ่มีลิงเด้อ)ทางผู้เมียกะฮ้องเสียงหลง
ปานควยออกลูก ย่อนเพิ่นเจ็บหลาย  มื้อต่อมาชายชู้เผิ่นหย่าม พอได้เวลากะฮ้องส่งสํญญาณคือเก่า แต่เทือนี้ฮ้องอยู่โดนกะบ่มาจักเทื่อ
กะเลยฮ้องแฮงกว่าเก่า ทางผู้ผัวได้ยินกะเลยฮ้องตอบไปว่า
“นกเถิด เถิด เถิด นกเถิด เถิด เถิด….ห…..ถลอกปอกเถลิกไปมิได้เดิก…..”

เรื่องนี้พ่อใหญ่บัวเผิ่นเว่าให้ฟังตะยังเด็กน้อยพุ่นล่ะครับผม โอ๊ยคึดฮอดบ้านเด้นอ..