กูซั่วกะว่ากูบ่ดี บาทกูเป็นคนดีกะว่ากูตอแหล

กูซั่วกะว่ากูบ่ดี บาทกูเป็นคนดีกะว่ากูตอแหล